BEKER TURİZM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ‘nun 10.Maddesi gereği Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili Beker Turizm ve İnşaat Aş. Tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirme ve aydınlatmak isteriz.

 

 

 Veri Sorumlusu Kimliği: 

Beker Turizm KVKK ile ilgili düzenlemeler kapsamında Veri Sorumlusu sıfatındadır. Aşağıda verilen iletişim bilgileri ile şirketimize ulaşabilirsiniz.

Adres : Körfez Mh. D100 Karayolu Vural Apt. No.115 K.3 D.6 İzmit/Kocaeli

Tel : 0262 412 75 60   

E-Posta  : finans@bekerturizm.com

   info@bekerturizm.com

 
Beker Turizm veri sorumlusu sıfatıyla KVKK da öngörülen temel yükümlülükler gereği kişisel verilerinizi iş amaçlarıyla bağlı kalmak üzere, verilerin kaydedilmesi, güncellenmesi, saklanması, gerektiğinde aktarmak ve belirli gruplara ayrılarak işlenecektir. 

Kişisel verilerinizin Beker Turizm olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere izin verilen sınırlar haricinde 3. Kişilere aktarılmamasına, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma, hukuka aykırı olarak kullanılmasını, erişilmesini önlemek ve muhafaza amacıyla güvenliğini temin etmek, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metin, şirketimiz çalışanları, şirketimize iş başvurusu yapmış adaylar, şirketimiz ile iş birliği yapan tüm iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlıklar ve tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu olarak kişisel veriler burada sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

- Kimlik Bilgileriniz: Ad-Soyad, Doğum yeri- doğum tarihi, fotoğraf, Tc Kimlik numarası, Çalışma Kartları, Src Belgeleri, Aile Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Ehliyet, Gbt Bilgileri, Sabıka Bilgileri, Psikoteknik Belgesi,

- İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, E-Posta, Telefon, İş Adresi,

- Banka Hesap Bilgileriniz: Banka Hesap ve Iban Bilgileri,

-  Araç Bilgileriniz: Plaka, Ruhsat, Sigortalar, Taşıt Kartları, Muayene Bilgileri,

-  Şirket Güvenlik Verileri:  Ofise giriş çıkış görüntü-ses kayıtları, araç içi kamera görüntüleri, alarm sistemleri

 

 

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Beker Turizm ile paylaştığınız kişisel verileriniz;


 • Şirketimiz insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin konumunun fiziksel güvenliğinin ve denetim işlemlerinin sağlanması,
 • İş ortakları, çalışanlar, adaylar, müşteriler ve tedarikçi ilişkilerinin sağlanması,
 • İdari operasyon işlemlerinin yürütülmesi,  Müşteri çağrılarının cevaplanması,
 • Ticari iş ilişkisi gereği tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve üçüncü kişiler ile sözleşme gereği finansal işlem ve mutabakat sağlamak,
 • Özel Transfer Hizmetleri kapsamında müşteri bilgilerini ilgili kişilerle paylaşmak,
 • Araç Kaza ve arıza hallerinde kayıt altına alınması ve incelenmesi,
 • Kişiler ve şirketler için E-Fatura kesilmesi,
 • Okul Servis hizmetleri kapsamında, öğrenci kaydı oluşturmak ve tahsilat yapılabilmesi için sisteme veri kaydı yapmak,
 • Tüm iş ilişkisi kurulan şahıs ve şirketler ile sözleşme oluşturulması
 • Sunulan hizmetleri veya temsil edilen kurumları iş gereği faydalandırmak, operasyonları gerçekleştirmek, iş geliştirme ve planlama işlemleri dahil olmak üzere gerekli tüm çalışmaların yürütülmesi,
   
 
 •  Kişisel Verilerin Aktarımı;

 Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla;

 • Yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlarla,
 • Yurt içi ve yurt dışı iletişim kanallarıyla,
 • Mahkemelere ve icra müdürlüklerine,
 • İlişki olduğunuz 3. Gerek veya tüzel kişilere, iş Ortaklarına
 • Hizmet Sağlayıcı firmalara ve yetkililerine,
 • Şirket Ortakları ve Pay Sahiplerine
 • Bankalara 
 • Tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi ve güvenlik tedbirleri alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince yada süre belirtilmemiş ise işlenme amacının gerekli olduğu süre boyunca saklanacak ve işli kalacaktır. Bu süre sona erdiğinde kişisel verileriniz silinme, yok edilme yada anonimleşme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 • Kişisel Verisi İşlenen İlgilinin Hakları;


Kanunun 11.Maddesi gereğince kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacı ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadğını öğrenme,
 • Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin hatalı olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin yok edilmesini ve silinmesini isteme,
 • İşletilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğini açıklayıcı gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi yukarıda belirtilen adrese bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya yine yukarıda belirtilen mail adresine de iletebilirsiniz.


Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz talebin niteliğine göre en kısa sürede en geç 30 gün içinde sonuçlanacaktır.

Iletisim